Tag Archives: LEED

Chứng nhận LEED – Tiêu chuẩn công trình toà nhà xanh

Chứng nhận LEED

Hiện nay, nhu cầu đầu tư xây dựng và phát triển các công trình xanh ngày càng tăng cao. Chứng nhận LEED được xem là tiêu chuẩn hàng đầu nhằm đánh giá tính bền vững của toà nhà. Chính vì thế, việc đạt được chứng nhận LEED là vô cùng cần thiết. Chứng nhận này…