Deliver effective cost-saving
engineering solutions since 2009

RCR makes the work environment safer, more productive, and improved every day. We do this with a helpful attitude, strong communication, and extensive expertise.

About RCR Engineering

Integrated Engineering and
Facilities Management Solutions in Vietnam

With over a decade of experience and established methodologies, we deliver robust, dynamic solutions in engineering, maintenance, and integrated facilities management systems.

RCR streamlines business processes, reduces costs, and increases operational efficiencies for our clients.

Our Story

Our Vision

Creating the future

We are here to partner with our clients to grow profitably and to build a sustainable future. We will do this by providing integrated engineering and FM solutions, through our commitment to best practices and continuous improvement. Our objective is to work with organisations that intend to reach international standards of integrated facilities management services.

Our Mission

To our business

Reinforce our commitment and awareness of our zero-harm culture of “Safety Always”.

Đối với khách hàng

Luôn tích cực tương tác với khách hàng.

Đối với nhân viên

Thu hút, giữ chân nhân tài và tận dụng tối đa năng lực của họ thông qua trao quyền.

Đối với mục tiêu tăng trưởng bền vững

Cải tiến liên tục bằng cách sử dụng công nghệ mới, học hỏi và chia sẻ ý tưởng, tìm hiểu và đánh giá hoạt động vận hành của cả RCR và khách hàng.

Our Values

RCR’s values are captured in our COSMIC program and are integrated throughout our business.

These values underpin everything that we do and guide us in supporting and developing our people and delivering exceptional results to our customers.

About RCR - values
CUSTOMER
COMMITMENT
OUR
PEOPLE
SUCCESS
MANAGING
EXCELLENCE
INTEGRITY
COMMUNICATION

Developing quality products & services which sustain and grow successful business partnerships with our clients

Providing leadership and commitment to our people through strong tames dedicated to safety, equity, recognition and respect for all

Creating a winning outcome for our people and our customers

Achieving best practice through dedication, new ideas and professionalism

Committing to support an environment that fosters honesty & ethical behavior

Supporting open, honest and effective personal two-way communication with our people and our customers

Tầm nhìn

Tìm ra giải pháp để nâng cao giá trị của ngành Quản lý kỹ thuật hạ tầng tại Việt Nam. Thống nhất. Cải tiến. Đạt chuẩn quốc tế

Sứ mệnh

Nâng cao hiểu biết và phát triển những nhân sự đang làm việc trong ngành Quản lý Kỹ thuật hạ tầng (FM). Thúc đẩy ngành FM tại Việt Nam.

Giá trị

Giá trị của RCR được tóm lược trong chương trình COSMIC và được thể hiện qua toàn bộ hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Những giá trị này là nền tảng cho mọi hoạt động của chúng tôi và hướng dẫn chúng tôi hỗ trợ và phát triển nhân viên đồng thời mang lại kết quả tốt nhất cho khách hàng.

CUSTOMER
COMMITMENT

Cam kết

Phát triển các sản phẩm và dịch vụ chất lượng nhằm duy trì và phát triển thành công mối quan hệ đối tác với khách hàng của chúng tôi

OUR
PEOPLE

Con người

Dẫn dắt và tận tâm với nhân viên thông qua sự chú trọng đến an toàn, công bằng, công nhận và tôn trọng lẫn nhau

SUCCESS

Thành tựu

Tạo ra kết quả thành công cho nhân viên, đối tác và khách hàng của chúng tôi

MANAGING
EXCELLENCE

Quản lý chất lượng

Đạt được thực tiễn tốt nhất thông qua sự tận tụy, ý tưởng mới, và sự chuyên nghiệp của chúng tôi

INTEGRITY

Trung thực

Cam kết hỗ trợ cho một môi trường làm việc thúc đẩy sự trung thực và hành vi đạo đức

COMMUNICATION

Giao tiếp

Khuyến khích giao tiếp cởi mở, trung thực và hiệu quả với nhân viên và khách hàng của chúng tôi

Past and Present

B Braun logo - RCR's client
Coats logo - RCR's client
Hoan My logo - RCR's client
Intel logo - RCR's client
Nokia logo - RCR's client
Microsoft logo - RCR's client
Cantavil logo - RCR's client
Tetrapak logo - RCR's client
Fulbright logo - RCR's client
RMIT logo - RCR's client

We could not do it without the help of our trusted partners

Soft Service Partners

RCR's Soft Service Partner - Cleaning - Pan Service
RCR's Soft Service Partner - Cleaning - HBK Mix
RCR's Soft Service Partner - Security - Securitas
RCR's Soft Service Partner - Security - Alsok
RCR's Soft Service Partner - Pest Control - Rentokil
RCR's Soft Service Partner - Pest Control - Absolute Pest Control
RCR's Soft Service Partner - Catering - The Caterers
RCR's Soft Service Partner - Catering - Viva Catering

Technology & Sustainability Partners

RCR's Technology Partner - WebFM
RCR's Technology Partner - Blue IoT
RCR's Technology Partner - Kegmil
RCR's Technology Partner - TMA Solutions
RCR's Technology Partner - Biofix
RCR's Energy Partner - Smappee
RCR's Energy Partner - ACCV
RCR's Energy Partner - Optergy

We maintain buildings and infrastructures
all sectors across Vietnam

High-tech

Manufacturing

Industrial

Pharmaceutical

Hospital and Clinics

Office Space

Retail and Commercial

Residential

Education

Hospitality

Chúng tôi bảo trì các tòa nhà và kỹ thuật hạ tầng thuộc tất cả các lĩnh vực trên khắp Việt Nam

Sản xuất
công nghệ cao

Sản xuất

Công nghiệp

Công nghiệp
y dược

Bệnh viện và
phòng khám

Tòa nhà
văn phòng

Thương mại và
bán lẻ

Tòa nhà
dân cư

Giáo dục

Du lịch, nhà hàng,
khách sạn

We have a long-term relationship with our clients and
partners because of our

Open
Communication

We express our honest professional opinions for the best interests of our clients

Safety
Always

We consider health and safety the number one priority in everything we do

Continuous Improvement

We proactively explore and propose new ideas to improve efficiency while increasing cost savings at our clients’ site

Shared Knowledge

We share expert knowledge that helps clients understand what we do, why we do it, and how to come to the decision

We have achieved

ISO 14001 Environmental Management

We also help clients achieve

BSI ISO 50001 Energy Management
LEED Platinum
FDA
NHS

See if RCR is a fit for you. >>

We’re always delighted to assist you

Over conversation, we can learn and understand more about your stories and situations. From there, offer the most suitable solutions to your set-out goals.

Message us to get started