RCR là nơi công nhận, trân trọng,
và nuôi dưỡng tài năng

RCR luôn trong hành trình tìm kiếm ứng viên tài năng. Chọn việc làm phù hợp tại RCR và gửi CV về cho chúng tôi ngay hôm nay.

RCR có thể là “bến đỗ” bạn đang tìm kiếm.

Vị trí tuyển dụng
career tuyển dụng

Hiện tại RCR không tuyển dụng vị trí nào. Hãy quay lại sau nhé.

Quy trình tuyển dụng tại RCR

(bonus, “tips” để ứng tuyển thành công)

1

Ứng tuyển

qua website của RCR
hoặc email

Khám phá cơ hội

Tìm vị trí ứng tuyển phù hợp với kinh nghiệm và kỹ năng

Cập nhật CV

Rõ ràng, chính xác, và liên quan đến vị trí ứng tuyển

2

Phỏng vấn
qua điện thoại

với Nhà tuyển dụng

Giới thiệu bản thân

Người phỏng vấn muốn biết thêm về kinh nghiệm và công việc của bạn. Hãy chuẩn bị trước. Bạn cũng đừng quên tìm hiểu về RCR nhé

3

Phỏng vấn
trực tiếp

với Quản lý trực tiếp
và Nhà tuyển dụng

Chuẩn bị

Liệt kê những câu hỏi tình huống giả định

Luyện tập

Suy nghĩ và luyện tập trả lời cho các câu hỏi ấy

4

Thư mời nhận việc

qua điện thoại
hoặc email

Chờ tin từ RCR

RCR sẽ liên hệ với bạn qua điện thoại hoặc email để gửi kết quả cuối cùng