Tag Archives: quy trình LOTO

Quy Trình Lockout Tagout – An Toàn Nơi Làm Việc

Quy trình an toàn Lockout Tagout

Lockout Tagout, được viết tắt là LOTO, là quy trình khóa an toàn và thẻ ghi được sử dụng trong ngành công nghiệp. Mục đích nhằm đảm bảo đóng ngắt và cách ly nguồn điện thích hợp trước khi hoàn thành bảo trì. Mặt khác, chấp hành quy trình LOTO giúp bảo vệ nhân viên…