Tag Archives: quản lý vòng đời

Chiến Lược Đánh Giá Rủi Ro: Bảo Vệ Hạ Tầng Để Đảm Bảo An Toàn Và An Ninh Tối Ưu

Risk Assessment in Facilities Management

Doanh nghiệp bạn đã bao giờ đánh giá những rủi ro có thể phải đối mặt khi đang thực hiện các chiến lược quan trọng chưa? Việc hiểu và ưu tiên chiến lược đánh giá rủi ro giúp giải quyết và tránh những nguy cơ tiềm ẩn. So với rủi ro tài chính hoặc an […]

Thế nào là Quản Lý Vòng Đời Tài Sản (Life Cycle Asset Management)

life cycle asset management

Cơ sở hạ tầng (hệ thống, trang thiết bị, máy móc,…) là một trong những tài sản có giá trị nhất mà doanh nghiệp sở hữu. Nếu một máy móc bị hư hỏng bất ngờ, hoạt động doanh nghiệp sẽ bị gián đoạn. Sự gián đoạn này có thể khiến các công ty tiêu tốn […]