Tag Archives: quản lý cơ sở hạ tầng

Chiến Lược Đánh Giá Rủi Ro: Bảo Vệ Hạ Tầng Để Đảm Bảo An Toàn Và An Ninh Tối Ưu

Risk Assessment in Facilities Management

Doanh nghiệp bạn đã bao giờ đánh giá những rủi ro có thể phải đối mặt khi đang thực hiện các chiến lược quan trọng chưa? Việc hiểu và ưu tiên chiến lược đánh giá rủi ro giúp giải quyết và tránh những nguy cơ tiềm ẩn. So với rủi ro tài chính hoặc an […]

Nhà thầu Bảo trì: Chìa khóa quản lý cơ sở hạ tầng

Với yêu cầu bảo trì cơ sở hạ tầng, việc lựa chọn Nhà thầu bảo trì phù hợp có thể mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Dịch vụ bảo trì chuyên nghiệp không chỉ giúp cơ sở hạ tầng được bảo trì tốt mà còn bền vững trong nhiều năm tới. Trong bài […]

Quản lý cơ sở hạ tầng – Từ xu hướng đến thực tế

Quản lý cơ sở hạ tầng

Hiện này, Quản lý Cơ sở Hạ tầng (Facilities Management – FM) đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng các mục tiêu cốt lõi của doanh nghiệp. Cơ sở hạ tầng được quản lý tốt tạo nên môi trường làm việc an toàn và tiết kiệm chi phí. Đồng thời, đảm bảo các […]

Thế nào là Quản Lý Vòng Đời Tài Sản (Life Cycle Asset Management)

life cycle asset management

Cơ sở hạ tầng (hệ thống, trang thiết bị, máy móc,…) là một trong những tài sản có giá trị nhất mà doanh nghiệp sở hữu. Nếu một máy móc bị hư hỏng bất ngờ, hoạt động doanh nghiệp sẽ bị gián đoạn. Sự gián đoạn này có thể khiến các công ty tiêu tốn […]