Tag Archives: Cơ sở hạ tầng thông minh

Quản lý cơ sở hạ tầng – Từ xu hướng đến thực tế

Quản lý cơ sở hạ tầng

Hiện này, Quản lý Cơ sở Hạ tầng (Facilities Management – FM) đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng các mục tiêu cốt lõi của doanh nghiệp. Cơ sở hạ tầng được quản lý tốt tạo nên môi trường làm việc an toàn và tiết kiệm chi phí. Đồng thời, đảm bảo các…