Tag Archives: Chứng chỉ LEED

Tiêu Chuẩn WELL: Thúc Đẩy Đổi Mới Phương Pháp Phát Triển Tòa Nhà Bền Vững

Tiêu chuẩn tòa nhà WELL

Trong hệ thống chứng nhận công trình xanh, WELL Building Standard hay Tiêu chuẩn Tòa nhà WELL được xem là hệ thống tiên tiến tập trung vào tính bền vững và sức khỏe. Từ năm 2019, sự phổ biến của chứng nhận này đã và đang gia tăng mạnh mẽ. Điều này nhấn mạnh sự […]

Phát triển bền vững trong Quản lý Cơ sở Hạ tầng

Phát triển bền vững

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã và đang thực hiện chính sách phát triển bền vững trong Quản lý Cơ sở Hạ tầng. Từ đó, tập trung phát triển xã hội theo hướng tăng trưởng xanh. Sự phát triển của các tòa nhà công nghiệp và thương mại trên thế giới đặt ra nhiều thách […]

Chứng nhận LEED – Tiêu chuẩn công trình toà nhà xanh

Chứng nhận LEED

Hiện nay, nhu cầu đầu tư xây dựng và phát triển các công trình xanh ngày càng tăng cao. Chứng nhận LEED được xem là tiêu chuẩn hàng đầu nhằm đánh giá tính bền vững của toà nhà. Chính vì thế, việc đạt được chứng nhận LEED là vô cùng cần thiết. Chứng nhận này […]