Tag Archives: an toàn

Quy Trình Lockout Tagout – An Toàn Nơi Làm Việc

Quy trình an toàn Lockout Tagout

Lockout Tagout, được viết tắt là LOTO, là quy trình khóa an toàn và thẻ ghi được sử dụng trong ngành công nghiệp. Mục đích nhằm đảm bảo đóng ngắt và cách ly nguồn điện thích hợp trước khi hoàn thành bảo trì. Mặt khác, chấp hành quy trình LOTO giúp bảo vệ nhân viên […]

Tổng Quan Về Bảo Trì Năng Suất Toàn Diện (Total Productive Maintenance)

Modern factory

Phương pháp Bảo trì năng suất toàn diện (Total Productive Maintenance – TPM) là quá trình tối ưu hoá hiệu suất thiết bị, được thực hiện bởi sự phối hợp từ tất cả bộ phận, phòng ban. TPM tập trung vào việc cải thiện năng suất tổng thể với mục tiêu “Không tai nạn – […]