RCR xuất hiện trong số đầu tiên của Tạp chí [C] Vietnam

[C] Vietnam là ấn phẩm hàng quý của Business Executive Network – mạng lưới độc lập và chuyên nghiệp dành cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tại Việt Nam.. RCR Việt Nam rất vui mừng khi thông báo rằng chúng tôi đã xuất hiện trên số đầu tiên của Tạp chí [C] Vietnam.

RCR is featured on 1st issue of [C] Vietnam

RCR Vietnam xuất hiện trong số đầu tiên của Tạp chí [C] Vietnam

Tạp chí [C] Vietnam được phân phối hàng quý cho các CEO hàng đầu trên toàn quốc. Đến với [C] Vietnam, độc giả có thể tiếp cận những nội dung hấp dẫn nhất về hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, tư tưởng điều hành của các nhà lãnh đạo, phân tích chuyên môn giữa đa dạng lĩnh vực và nhiều hơn thế nữa.

You May Also Like