Với dịch vụ Quản lý vòng đời tài sản (LCAM), RCR thực hiện các phương pháp kỹ thuật tích hợp để tối ưu hóa từng giai đoạn trong suốt vòng đời tài sản (trang thiết bị, máy móc, hệ thống) dù kích thước lớn hay nhỏ, giá trị cao hay thấp.

Vòng đời của trang thiết bị bao gồm 5 giai đoạn: Tiền sử dụng, Sử dụng, Bảo trì, và Xử lý

  • Thu mua hoặc Chế tạo
  • Tiền sử dụng
  • Sử dụng
  • Bảo trì
  • Xử lý
Vòng đời trang thiết bị

Lợi ích của dịch vụ
Quản lý vòng đời tài sản

Benefits of Life Cycle Management

 

Giảm thiểu
thời gian ngừng hoạt động

Khi hệ thống ngừng hoạt động, năng suất và lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ trực tiếp bị ảnh hưởng. Đội ngũ chuyên gia của RCR túc trực 24/7 để đảm bảo tài sản của doanh nghiệp, từ thiết bị đơn lẻ đến tổng thể cơ sở hạ tầng luôn ở trạng thái hoạt động tốt nhất. Đồng thời, RCR chủ động tìm kiếm và ngăn chặn các vấn đề trước khi chúng phát sinh

RCR Life Cycle Asset Managemet

 

kéo dài tuổi thọ
của trang thiết bị

Sau một khoảng thời gian hoạt động, trang thiết bị của doanh nghiệp có thể bị hao mòn nhanh chóng nếu không được vận hành và bảo trì đúng cách. Đội ngũ chuyên gia đến từ RCR giúp doanh nghiệp thiết lập và thực hiện chương trình vận hành, bảo trì và quản lý thích hợp để tăng tuổi thọ của hệ thống và trang thiết bị

RCR Life Cycle Asset Managemet - optimize process

 

Tối ưu hóa quy trình mua hàng và lưu trữ

Chúng tôi cung cấp cho doanh nghiệp khả năng xác định tình trạng, chức năng và hiệu quả chi phí của từng trang thiết bị. Với thông tin có được, doanh nghiệp có thể dự đoán chính xác quá trình lão hóa của cơ sở vật chất, lên kế hoạch cho hoạt động bảo trì, và thay thế trang thiết bị nếu cần thiết. Điều này chắc chắn ngăn chặn việc thừa hoặc thiếu khi thu mua trang thiết bị, góp phần giảm chi phí trực tiếp cho doanh nghiệp