Với sự gia tăng không ngừng của chi phí năng lượng, các chủ sở hữu cơ sở hạ tầng đang tìm kiếm các giải pháp để tiết kiệm năng lượng, đồng thời nâng cao hiệu quả cơ sở hạ tầng để tiết kiệm tối đa chi phí cũng như giảm thiểu tác động đến môi trường.

Bằng cách triển khai các giải pháp Quản lý năng lượng đến từ RCR, các chủ doanh nghiệp có thể quản lý tốt hơn hoạt động tiêu thụ năng lượng (Điện, Nước, CNG (Khí nén tự nhiên)) mang lại lợi ích cho môi trường, và lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ

  • Bảo tồn năng lượng
  • Tiết kiệm chi phí (hiện tại và lâu dài)
  • Bảo vệ khí hâu và tài nguyên
  • Tái sử dụng, phân phối hoặc bán lại năng lượng đã được tái tạo (tái chế)
  • Theo dõi tiêu thụ năng lượng (thông qua thiết bị công nghệ cao và quy trình quản lý)

Hệ thống quản lý năng lượng của RCR

Lợi ích của dịch vụ
Quản lý năng lượng

 

GIA TĂNG
HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG

Bằng cách thực hiện các giải pháp quản lý năng lượng có kế hoạch và hệ thống do RCR thiết lập, doanh nghiệp có thể giám sát, quản lý và kiểm soát việc sử dụng năng lượng trong các nhà máy và tòa nhà, mang lại hiệu quả cao hơn trong việc sử dụng năng lượng

 

GIẢM
CHI PHÍ

Tiêu thụ năng lượng có thể đem lại tác động tài chính tích cực hoặc tiêu cực trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc cải thiện hiệu quả năng lượng chắc chắn sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp cả trong thời gian ngắn hạn lẫn dài hạn

 

TUÂN THỦ THEO LUẬT ĐỊNH VÀ ĐẠT CÁC MỤC TIÊU BỀN VỮNG

Các mục tiêu về năng lượng mới được Chính phủ đề xuất hàng năm nhằm giảm lượng khí thải carbon, qua đó giảm thiểu thiệt hại cho môi trường. RCR giúp các tòa nhà và nhà máy chuẩn bị và thực hiện những thay đổi này, giúp họ đạt được mục tiêu bền vững đề ra