Quản lý EHS (Môi trường, Sức khỏe, và An toàn)

Department EHS

Level Có kinh nghiệm

Location Hồ Chí Minh

Gửi CV

Mô tả công việc

 • Áp dụng chương trình SHEQ tại Địa điểm chịu trách nhiệm để đảm bảo rằng tất cả các hoạt động kỹ thuật, bảo trì, các dịch vụ và hoạt động khác liên quan đến cơ sở được thực hiện theo cách an toàn, lành mạnh và thân thiện với môi trường. Đồng thời đảm bảo chất lượng dịch vụ cũng như các cơ sở quan trọng luôn được quản lý tốt
 • Dẫn dắt trong việc phân tích rủi ro và cải tiến quy trình về Môi trường, Sức khỏe và An toàn liên quan đến các dịch vụ được cung cấp
 • Theo dõi và đánh giá chất lượng dịch vụ, tập trung cao độ vào các dịch vụ quan trọng và lập kế hoạch cải tiến (Đào tạo và nâng cao trình độ, chất lượng dịch vụ của nhà cung cấp, quy trình O&M và quản lý tài liệu)
 • Phát triển và thực hiện các chương trình sao lưu và kế nhiệm cho chức năng QA & EHS. Giám sát và hành động để đảm bảo rằng các tiêu chí  SHEQ  được duy trì tốt
 • Thực hiện và cải thiện sự tuân thủ của tất chính sách và hoạt động của Khách hàng và công ty theo quy chuẩn địa phương, tiêu chuẩn của Khách hàng và Công ty
 • Xây dựng và thực hiện các quy trình kiểm soát tài liệu cho các nhóm dịch vụ. Đảm bảo chất lượng của tài liệu được duy trì qua việc liên tục xem xét, sửa đổi hoặc làm mới các thủ tục, lưu đồ, biểu mẫu và hồ sơ
 • Làm việc với các nhà thầu phụ, Tổng thầu và Đối tác khách hàng để đảm bảo họ hiểu rõ và thực hiện tốt các chính sách, thủ tục và quy trình EHS tại nơi làm việc

Yêu cầu công việc

 • Bằng cấp về Cơ khí, Điện, Hóa chất hoặc bằng cấp tương đương trong lĩnh vực Môi trường, Sức khỏe và An toàn hoặc lĩnh vực liên quan
 • Tối thiểu 7 năm kinh nghiệm/kiến thức trong lĩnh vực EHS và các yêu cầu và quy trình của Hệ thống quản lý chất lượng
 • Khả năng tổ chức và lập kế hoạch hệ thống công việc tốt
 • Trung thực, linh hoạt
 • Khả năng lãnh đạo, phân tích tốt
 • Xuất sắc trong việc trình bày và phân tích nguyên nhân gốc rễ
 • Sử dụng tốt các phần mềm của Microsoft
 • Giao tiếp tiếng Anh tốt (cả nói và viết)

 

Tin tuyển dụng liên quan