RCR hỗ trợ các doanh nghiệp, đến từ mọi lĩnh vực, trong việc phát triển, quản lý và thực hiện các biện pháp Quản lý Môi trường. Biện pháp mà RCR đề ra phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, đồng thời tuân thủ theo quy định của ngành, và pháp luật Nhà nước.

Với dịch vụ Quản lý Môi trường, RCR cung cấp biện pháp để xác định các hoạt động kinh doanh có ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến môi trường, tìm ra các giải pháp thiết thực và hiệu quả để đạt được các mục tiêu bền vững, đồng thời bảo vệ môi trường, mang lại lợi ích cho cộng đồng.

Lợi ích của dịch vụ
Quản Lý Môi Trường

 

Đáp ứng các yêu cầu pháp lý và môi trường

RCR giúp doanh nghiệp xem xét các tài liệu, quy trình và năng lực của đội ngũ nhân viên để doanh nghiệp luôn tuân thủ 100% các yêu cầu về môi trường. Đồng thời, RCR sẽ đề xuất các biện pháp giúp doanh nghiệp khắc phục nhanh chóng và hiệu quả bất kỳ sự cố nào

 

Thu hút nhiều khách hàng, nhà đầu tư và cổ đông 

Con người trong thời điểm hiện tại đang có nhận thức rõ hơn về tác động của bản thân đối với môi trường, và bắt đầu sử dụng các sản phẩm và dịch vụ thân thiện với hệ sinh thái. Chính vì thế, đảm bảo thực hiện các mục tiêu bền vững không chỉ nâng cao hình ảnh và danh tiếng cho doanh nghiệp, mà còn gia tăng khả năng thu hút khách hàng tiềm năng, nhà đầu tư và cổ đông

 

Tiết kiệm
chi phí

Thông qua việc sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên mà doanh nghiệp đang sở hữu, quản lý mức tiêu thụ năng lượng (bao gồm điện, nước, và khí đốt), đồng thời giảm thiểu rác thải, RCR giúp cải thiện các hoạt động và kết quả liên quan đến môi trường, từ đó tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp