RCR sử dụng kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn, đồng thời áp dụng các quy trình và phương pháp đã được tích lũy và cải tiến qua nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng để hoàn thành các mục tiêu dự án đúng thời hạn, thuộc phạm vi ngân sách cho phép, đồng thời đảm bảo chất lượng dự án đáp ứng kỳ vọng và tiêu chuẩn của doanh nghiệp, và tuân thủ các yêu cầu của chính phủ.

Lợi ích của
Dịch vụ Quản lý dự án

 

Quản lý
rủi ro

Đội ngũ RCR sử dụng chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm hơn 10 năm để xác định, kiểm soát, giám sát và giảm thiểu rủi ro, cả rủi ro hiện hữu lẫn rủi ro tiềm ẩn, một cách chính xác. Với dữ liệu thu thập được, RCR có thể cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng dự án và chủ động ứng phó khi xảy ra rủi ro

 

Tiết kiệm thời gian
và chi phí

Bằng cách quản lý hiệu quả các hoạt động tuân thủ và nguồn lực hiện có (chẳng hạn như thiết bị, con người, quy trình,…), RCR giúp doanh nghiệp hoàn thành dự án trong thời hạn cho phép, đồng thời giúp tiết kiệm chi phí

 

Tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi

RCR liên tục thực hiện việc ghi chép, phân tích và báo cáo dữ liệu một cách chính xác, cung cấp cho doanh nghiệp thông tin chi tiết toàn diện về tình trạng dự án. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp tập trung vào hoạt động kinh doanh, đồng thời luôn nắm rõ thông tin mới nhất của dự án