Quản lý công trình (Capital Works) được phân chia thành hai nhóm chính.

Thứ nhất, là khi doanh nghiệp thay đổi cách bố trí, cách sử dụng và chức năng của một cơ sở hạ tầng hoặc không gian đã được xây dựng từ trước, bao gồm:

  • Tu sửa và nâng cấp ngoại hình (sơn tường, trang trí,…)
  • Cải thiện tình trạng hoạt động của những cơ sở hạ tầng và hệ thống trọng yếu (lắp đặt thang máy mới, sửa chữa hệ thống thoát nước thải, xây dựng cảnh quan,…)

Thứ hai, khi doanh nghiệp xây dựng một không gian mới hoàn toàn.

Các dự án quản lý công trình khác nhau về phạm vi, thời hạn, giá trị, mức độ phức tạp và rủi ro. Nếu không có một nhà cung cấp dịch vụ quản lý cơ sở hạ tầng chuyên nghiệp, doanh nghiệp có khả năng vi phạm các nguyên tắc cần phải tuân thủ, lãng phí thời gian, tiền bạc, và làm gián đoạn hoạt động kinh doanh.

Lợi ích của dịch vụ
Quản lý công trình

 

gia tăng sự Minh bạch và kiểm soát chi phí tốt hơn

Đội ngũ RCR sử dụng kiến thức chuyên môn để giúp các doanh nghiệp lên kế hoạch về chi phí một cách thiết thực cũng như ghi chép chính xác và báo cáo kịp thời tình trạng mới nhất của dự án. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp (chủ dự án) luôn minh bạch, và giảm đáng kể chi phí cuối cùng của dự án

 

DUY TRÌ
SỰ NHẤT QUÁN

Với hơn 10 năm kinh nghiệm, chúng tôi sở hữu quy trình vận hành hiệu quả, từ giai đoạn bắt đầu, đến các giai đoạn phân phối, theo dõi và báo cáo. Đồng thời, RCR sở hữu tập hợp các giải pháp đã được tổng hợp và cải tiến để đảm bảo tất cả các dự án của doanh nghiệp được thực hiện một cách nhất quán, theo tiêu chuẩn chất lượng cao

 

giảm thiểu
rủi ro

Nếu không tuân thủ theo các quy định về an toàn, sức khỏe, hoặc bất kỳ quy định và yêu cầu nào do Nhà nước đề ra, doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng. Là một nhà cung cấp dịch vụ quản lý cơ sở hạ tầng chuyên nghiệp, RCR đảm bảo các dự án của doanh nghiệp đáp ứng tất cả các yêu cầu và quy định nhằm giảm thiểu và loại bỏ các rủi ro về tài chính, thiệt hại danh tiếng và các nguy cơ về an toàn