Lãng Phí Vô Hình – Quản Lý Và Giảm Lãng Phí Trong Quản Lý Cơ Sở Hạ Tầng

Để thúc đẩy các hoạt động bền vững và quản lý tài nguyên hiệu quả, các nhà quản lý cơ sở hạ tầng ngày nay cần xác định và quản lý lãng phí vô hình trong hoạt động vận hành.

Lãng phí vô hình trong kỹ thuật hạ tầng đề cập đến hoạt động kém hiệu quả và sự tiêu thụ năng lượng không cần thiết. Nhìn chung, đây là những tổn thất tiềm ẩn ảnh hưởng đến các tòa nhà và hạ tầng. Những lãng phí này có xu hướng làm cạn kiệt tài nguyên và tăng chi phí vận hành. Đồng thời, tác động tiêu cực đến môi trường và hiệu suất hoạt động của cơ sở hạ tầng.

Để giải quyết trở ngại này, các phương pháp tiếp cận chủ động là rất quan trọng. Điều cần thiết là xác định, đánh giá và xử lý sự lãng phí này thông qua các chiến lược và giải pháp thực tế.

Bằng cách quản lý và giảm lãng phí vô hình, các cơ sở có thể tối ưu hóa hoạt động vận hành. Bên cạnh đó, góp phần cải thiện tính bền vững và tiết kiệm chi phí đáng kể. Điều này thúc đẩy nhu cầu về các giải pháp toàn diện và các biện pháp quản lý lãng phí hiệu quả phù hợp.

Lãng phí vô hình trong quản lý cơ sở hạ tầng

Ý chính

  1. Lãng phí vô hình trong quản lý cơ sở hạ tầng là gì?
  2. 4 nguồn lãng phí vô hình thường không được chú ý trong quản lý cơ sở
  3. Những tác động của lãng phí vô hình
  4. 4 chiến lược quản lý và giảm thiểu lãng phí vô hình
  5. Lợi ích và triển vọng tương lai

Lãng phí vô hình trong quản lý cơ sở hạ tầng là gì?

Lãng phí vô hình đề cập đến sự lãng phí thường không được chú ý trong quá trình vận hành.

Khác với lãng phí hữu hình như tiêu hao vật tư, lãng phí vô hình đề cập đến sự kém hiệu quả, dư thừa và tiêu thụ tài nguyên không cần thiết. Có thể kể đến như lãng phí năng lượng, nước, thời gian và các hoạt động kém hiệu quả khác theo thời gian. Từ đó, tác động đáng kể đến tính bền vững tổng thể và chi phí hoạt động của cơ sở.

Lãng phí vô hình được xem là kết quả của các quy trình không hiệu quả, thiết bị lỗi thời, thiếu nhận thức và không thực hiện các biện pháp bền vững. Do đó, quản lý và giảm lãng phí tiềm ẩn là rất quan trọng để tối ưu hóa hoạt động của cơ sở. Đồng thời, góp phần giảm thiểu tác động đến môi trường và cải thiện hiệu quả chi phí.

4 nguồn lãng phí vô hình thường không được chú ý trong quản lý cơ sở

Xác định lãng phí vô hình liên quan đến việc tìm hiểu các khía cạnh tiềm ẩn gây lãng phí. Bằng cách xác định nguyên nhân gây lãng phí, các nhà quản lý cơ sở hạ tầng có thể chủ động thực hiện các biện pháp để giảm thiểu tác động và nâng cao hiệu quả hoạt động.

1. Công nghệ lỗi thời

Việc sử dụng công nghệ lỗi thời và kém hiệu quả có thể dẫn đến lãng phí tiềm ẩn. Điều này bao gồm các thiết bị, hệ thống hoặc phần mềm cũ tiêu thụ nhiều năng lượng hơn. Các thiết bị này yêu cầu bảo trì thường xuyên hoặc không tương thích với các giải pháp mới. Ví dụ:

 • Hệ thống chiếu sáng lạc hậu: Sử dụng công nghệ chiếu sáng kém hiệu quả như đèn sợi đốt thay cho đèn LED tiết kiệm năng lượng.
 • Thiết bị lạc hậu: Tiếp tục vận hành máy móc hoặc thiết bị cũ tiêu thụ quá nhiều năng lượng so với các thiết bị thay thế mới và hiệu quả hơn.
 • Hệ thống HVAC lỗi thời: Không nâng cấp lên các hệ thống HVAC hiện đại có khả năng quản lý và kiểm soát năng lượng tốt hơn.
2. Lãng phí trong bảo trì

Thực hành bảo trì không đầy đủ có thể góp phần gây lãng phí. Điều này bao gồm sự chậm trễ trong việc giải quyết các vấn đề về thiết bị, hiệu chuẩn không đúng cách. Đồng thời, thiếu bảo trì phòng ngừa và quy trình sửa chữa không hiệu quả. Bỏ qua việc bảo trì có thể dẫn đến hỏng hóc thiết bị, tăng mức tiêu thụ năng lượng và chi phí sửa chữa.

 • Bảo trì phản ứng: Để thiết bị bị hỏng trước khi thực hiện sửa chữa thay vì thực hiện lịch trình bảo trì phòng ngừa.
 • Quản lý tài sản không hiệu quả: Theo dõi và quản lý tài sản kém, dẫn đến thời gian ngừng hoạt động không cần thiết, sửa chữa chậm trễ và tăng mức tiêu thụ năng lượng.
3. Năng lượng tiêu thụ

Năng lượng tiêu thụ được coi là một nguồn lãng phí ẩn đáng kể. Cách nhiệt không phù hợp, hệ thống HVAC lỗi thời và tổn thất năng lượng từ thiết bị ở chế độ chờ góp phần gây tiêu hao năng lượng đáng kể.

 • Nguồn điện dự phòng: Bỏ qua việc tắt nguồn hoặc sử dụng các chế độ tiết kiệm năng lượng cho các thiết bị điện tử, dẫn đến tiêu hao năng lượng không cần thiết.
 • Cài đặt HVAC không hiệu quả: Không lập trình hoặc điều chỉnh hệ thống HVAC đúng cách dựa trên mô hình sử dụng hoặc yêu cầu theo mùa, dẫn đến lãng phí năng lượng.
 • Cách nhiệt kém: Cách nhiệt không phù hợp trong các tòa nhà, cửa sổ hoặc đường ống gây thất thoát nhiệt, không khí và cần nhiều năng lượng hơn để sưởi ấm hoặc làm mát.
4. Lãng phí quy trình làm việc

Quy trình làm việc không hiệu quả có thể góp phần gây lãng phí tiềm ẩn. Điều này bao gồm việc di chuyển hoặc vận chuyển vật liệu không cần thiết, sự phối hợp kém giữa các nhóm và các kênh liên lạc không rõ ràng. Đồng thời, quá nhiều thủ tục giấy tờ, dẫn đến sự chậm trễ, sai sót và sử dụng nguồn lực kém hiệu quả.

 • Hệ thống lưu trữ hồ sơ không hiệu quả dẫn đến lãng phí thời gian cho việc tìm kiếm và quản lý giấy tờ.
 • Trình tự các nhiệm vụ hoặc quy trình được thiết lập kém hoặc không tối ưu. Từ đó, dẫn đến tắc nghẽn, thời gian nhàn rỗi hoặc chờ đợi không cần thiết.

Đánh giá tác động của lãng phí vô hình

Đánh giá tác động của lãng phí vô hình là rất quan trọng để hiểu được hậu quả của sự lãng phí đối với hoạt động của cơ sở, tài nguyên và tính bền vững. Mặc dù không được nhìn thấy ngay lập tức, nhưng tác động của lãng phí ẩn là rất đáng kể. Bằng cách tiến hành đánh giá kỹ lưỡng, các tổ chức có thể hiểu rõ hơn về các tác động sau:

Ảnh hưởng về chi phí

Lãng phí vô hình có thể đem đến gánh nặng tài chính cho các hoạt động của cơ sở. Sử dụng năng lượng không hiệu quả, lãng phí vật liệu và bảo trì không hiệu quả góp phần làm tăng hóa đơn tiện ích, chi tiêu không cần thiết và chi phí vận hành cao hơn.

Tác động đến môi trường

Lãng phí vô hình gây ảnh hưởng xấu đến môi trường. Tiêu thụ năng lượng quá mức làm tăng lượng khí thải carbon và ô nhiễm môi trường. Lãng phí nước làm hạn chế nguồn nước ngọt, trong khi lãng phí chất vật tư làm tăng khối lượng bãi chôn lấp. Bằng cách đánh giá tác động môi trường, các tổ chức có thể hiểu rõ hơn về dấu chân sinh thái của họ, thực hiện các bước để giảm thiểu cũng như tiếp cận các chiến lược ESG.

Hoạt động kém hiệu quả

Lãng phí vô hình cản trở hiệu quả hoạt động. Các quy trình không hiệu quả, hỏng hóc thiết bị do bảo trì không đầy đủ và lãng phí thời gian cho các nhiệm vụ không cần thiết đều góp phần làm giảm năng suất và sản lượng. Đánh giá những điểm không hiệu quả này giúp xác định các lĩnh vực cần cải thiện và tối ưu hóa.

Rủi ro về sức khỏe và an toàn

Lãng phí vô hình có thể gây rủi ro cho sức khỏe và sự an toàn của cư dân. Ví dụ, chất lượng không khí trong nhà kém do bảo trì không đúng cách hoặc hệ thống thông gió không hiệu quả có thể dẫn đến các vấn đề về hô hấp. Rò rỉ nước hoặc sự phát triển của nấm mốc do các vấn đề không được phát hiện cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Đánh giá những rủi ro này cho phép các biện pháp chủ động để giảm thiểu các mối nguy tiềm ẩn.

4 chiến lược quản lý và giảm thiểu sự lãng phí

Quản lý hiệu quả lãng phí vô hình là điều cần thiết trong quản lý cơ sở hạ tầng. Việc thực hiện các chiến lược sau đây có thể giúp các tổ chức xác định và giảm thiểu lãng phí, giúp cải thiện tính bền vững và hiệu quả hoạt động.

1. Thực hiện kiểm toán và đánh giá lãng phí
 • Thường xuyên đánh giá và phân tích các hoạt động của cơ sở để xác định các khu vực lãng phí và không hiệu quả.
 • Thực hiện kiểm toán sự tiêu hao để định lượng, đánh giá các loại và lượng lãng phí.
 • Sử dụng dữ liệu từ các cuộc kiểm tra và đánh giá để ưu tiên các lĩnh vực cần cải thiện. Đồng thời, đặt ra các mục tiêu giảm chất thải có thể đo lường được.
2. Thực hiện các thực hành cải tiến liên tục và tinh gọn
 • Áp dụng các nguyên tắc và thực hành tinh gọn để hợp lý hóa quy trình công việc. Loại bỏ các hoạt động không tạo ra giá trị gia tăng và tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên.
 • Khuyến khích văn hóa cải tiến liên tục, trong đó nhân viên được phép xác định và đề xuất các cách giảm lãng phí.
 • Thực hiện các hệ thống theo dõi hiệu suất để theo dõi tiến độ và xác định các cơ hội để giảm thiểu chất thải hơn nữa.
3. Thúc đẩy sự tham gia và đào tạo nhân viên
 • Giáo dục và thu hút nhân viên tham gia vào các nỗ lực giảm thiểu chất thải bằng cách cung cấp đào tạo về thực hành bền vững, xác định chất thải và quản lý tài nguyên hiệu quả.
 • Khuyến khích phản hồi và đề xuất của nhân viên để cải thiện quy trình và giảm lãng phí.
 • Nuôi dưỡng văn hóa trách nhiệm và quyền sở hữu, trong đó nhân viên tích cực tham gia vào các sáng kiến giảm thiểu chất thải.
4. Thực hiện mua sắm bền vững và quản lý nhà cung cấp
 • Phát triển các chính sách mua sắm bền vững, ưu tiên các sản phẩm thân thiện với môi trường và tiết kiệm tài nguyên.
 • Phối hợp với các nhà cung cấp để khám phá các cơ hội giảm thiểu chất thải, tái chế và đóng gói bền vững.
 • Thường xuyên đánh giá hoạt động của nhà cung cấp và xem xét các thông lệ về môi trường của họ như một yếu tố trong quá trình lựa chọn.

Lợi ích và triển vọng tương lai

Lãng phí vô hình được quản lý và khắc phục hiệu quả trong quản lý cơ sở đem lại nhiều lợi ích. Dưới đây là những lợi ích và triển vọng trong tương lai:

Lợi ích
Triển vọng
Tiết kiệm chi phí

Tập trung vào hiệu quả năng lượng, giảm lãng phí và tối ưu hóa tài nguyên dẫn đến tiết kiệm chi phí và hiệu quả về tài chính.

Cải thiện tính bền vững và tác động môi trường

Tăng cường các hoạt động bền vững thúc đẩy việc áp dụng các công nghệ xanh. Tập trung vào các nguồn năng lượng tái tạo và các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn. Từ đó, đảm bảo tác động tích cực đến môi trường.

Nâng cao hiệu quả và năng suất

Những tiến bộ trong tự động hóa, phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả và năng suất hoạt động, cho phép các cơ sở đạt được nhiều hơn với ít tài nguyên hơn.

Danh tiếng và sự hài lòng của các bên liên quan

Nhu cầu ngày càng tăng đối với các hoạt động về môi trường sẽ thúc đẩy các cơ sở ưu tiên giảm lãng phí. Từ đó, nâng cao danh tiếng và tăng sự hài lòng giữa các bên liên quan và khách hàng.

Nhìn chung, quản lý hiệu quả và giảm lãng phí vô hình trong quản lý cơ sở hạ tầng là điều cần thiết để thúc đẩy tính bền vững, tiết kiệm chi phí và hiệu quả hoạt động. Bỏ qua các nguồn lãng phí như quy trình làm việc không hiệu quả, công nghệ lỗi thời, lãng phí bảo trì và lãng phí vật liệu có thể dẫn đến bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Bằng cách thực hiện các chiến lược như kiểm toán lãng phí, thực hành tinh gọn, gắn kết nhân viên và mua sắm bền vững, các cơ sở có thể phát hiện ra lãng phí tiềm ẩn và đạt được những lợi ích đáng kể. Có thể kể đến như giảm chi phí, cải thiện tính bền vững môi trường, nâng cao năng suất và danh tiếng.

Triển vọng cho việc quản lý cơ sở quản lý thành công lãng phí vô hình là đầy hứa hẹn, với những tiến bộ trong công nghệ và sự nhấn mạnh ngày càng tăng về tính bền vững. Nắm bắt các giải pháp xử lý lãng phí vô hình không chỉ là cơ hội mà còn là trách nhiệm để kiến tạo một tương lai xanh và bền vững hơn.

You May Also Like