Kiểm định kỹ thuật cơ sở hạ tầng hay (Phân tích khoảng trống hiệu suất) là quá trình đánh giá, phân tích và đo lường chuyên sâu về khoảng cách giữa tình trang thực tại của mọi khía cạnh kỹ thuật của cơ sở hạ tầng, bao gồm Công nghệ (Thiết bị và Tiện ích), Con người và Quy trình so với tiêu chuẩn của ngành.

Quá trình này quan trọng trong việc:

  • Đảm bảo tất cả các thiết bị và quy trình trong tòa nhà mới xây được bàn giao theo đúng thỏa thuận ban đầu và đang trong tình trạng có thể hoạt động
  • Xác định tình trạng thực tế của tòa nhà và các máy móc, thiết bị bên trong và bên ngoài tòa nhà nhằm mục đích kiểm tra hoặc mua lại tòa nhà đó

Chúng tôi đánh giá

  • Các hoạt động, quy trình, và vấn đề về Sức khỏe, An Toàn và Môi trường (HSE)
  • Hệ thống quản lý chất lượng
  • Quản lý bảo hành hiện tại của mọi trang thiết bị
  • Sơ đồ phân cấp và kỹ năng của đội ngũ hiện tại
  • Chứng nhận và các yêu cầu pháp lý
  • Hiệu quả chi phí và tính phù hợp củaPhần mềm quản lý bảo trì thiết bị (CMMS) (nếu có)
  • Chi phí cần thiết để đưa thiết bị và cơ sở hạ tầng vào trạng thái hoạt động hiệu quả
  • Tình trạng hiện tại, lịch sử hoạt động, quy trình bảo trì và vấn đề của tất cả các thiết bị và hệ thống

Quy trình thực hiện dịch vụ
Thẩm định kỹ thuật cơ sở hạ tầng

RCR Technical Due Diligence Process - Step 1
GIỚI THIỆU SƠ BỘ

Một mối quan hệ bền vững bắt đầu từ sự giao tiếp cởi mở và trung thực. Doanh nghiệp hãy cung cấp cho RCR những thông tin thiết yếu (thông tin cơ bản về doanh nghiệp, doanh nghiệp đang cần gì, …)

GẶP MẶT TRỰC TIẾP

Trong cuộc họp này, doanh nghiệp và các chuyên gia kỹ thuật của RCR sẽ thảo luận và thống nhất những yêu cầu, nhu cầu của doanh nghiệp, thời gian thực hiện khảo sát, và những thông tin khác

RCR Technical Due Diligence Process - Step 3
THU THẬP TÀI LIỆU

RCR sẽ xem xét tất cả các hồ sơ lưu trữ của cơ sở mà doanh ngiệp cần thẩm định (bản vẽ hoàn công, sơ đồ xây dựng, hệ thống MEPF, danh sách thu mua và sửa chữa trang thiết bị,…) để có cái nhìn bao quát và cụ thể về cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp

RCR Technical Due Diligence Process - Step 4
Khảo sát và Thẩm định

Đội ngũ chuyên gia của RCR sẽ tiến hành khảo sát và thẩm định trên những phương diện khác nhau của cơ sở hạ tầng (tình trạng thực tế, thời hạn bảo hành, vòng đời của trang thiết bị, …)

RCR Technical Due Diligence Process - Step 5
GIAO TIẾP VÀ XÁC MINH

Bước này được thực hiện nhằm đảm bảo mọi thắc mắc giữa hai bên sẽ được làm rõ, loại bỏ các giả định và thay thế bằng các dữ liệu xác thực để không dẫn đến việc hiểu sai, báo cáo sai về dữ liệu, hoặc năng suất của trang thiết bị

RCR Technical Due Diligence Process - Step 6
BÁO CÁO TỔNG HỢP

Doanh nghiệp sẽ nhận được một báo cáo tổng hợp, cung cấp thông tin về tình trạng, sự thiếu hụt và mức độ rủi ro hiện tại, cũng như phương thức tốt nhất để rút ngắn và loại bỏ thiếu sót, đồng thời giảm thiểu rủi ro

Lợi ích của Dịch vụ
Thẩm định kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Expert, Independent, and Objective Perspective

 

Quan điểm mang tính chuyên môn, độc lập và khách quan

Với hơn 10 năm kinh nghiệm cùng với đội ngũ chuyên gia đa ngành, RCR cung cấp cho doanh nghiệp sự đánh giá toàn diện và khách quan về thực trạng của hệ thống và cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp

Reduce Uncertainty

 

Giảm thiểu
sự không rõ ràng

RCR cung cấp cho doanh nghiệp những dữ liệu thực tế và chuyên sâu, dựa trên cơ sở dữ liệu đã thu thập và phân tích, giúp doanh nghiệp hiểu rõ về cơ hội và rủi ro hiện tại và trong tương lai để đưa ra quyết định tốt hơn

Avoid Unexpected Cost

 

Tránh chi phí phát sinh ngoài dự kiến

Chúng tôi xác định ngay từ đầu các vấn đề và rủi ro trong mọi khía cạnh kỹ thuật, từ việc lắp đặt mạch điện đến các yêu cầu về quy định và an toàn có trong hợp đồng, để tránh các chi phí phát sinh ngoài dự kiến