Đánh giá tình trạng kỹ thuật hạ tầng

RCR sẽ xác định những thiếu sót, hư hại, rủi ro của trang thiết bị, quy trình, và con người. Từ đó đề xuất các giải pháp thiết thực để sửa chữa những “lỗ hổng” đó.

Điều này không những đảm bảo tính an toàn cho con người và hệ thống kỹ thuật, mà còn mang đến những khoản tiết kiệm trong quá trình vận hành.

facility audit

Tại sao hiểu rõ tình trạng hạ tầng
là điều cần thiết?

Lý do chính yếu là về việc nhận thức rủi ro của doanh nghiệp. 

Với thông tin đã thu thập và ghi nhận, doanh nghiệp sẽ có cơ sở để:

  • Chỉ điểm những trở ngại và vấn đề bảo trì tiềm ẩn
  • Cân nhắc các phương án sửa chữa hoặc thay thế thiết bị
  • Xây dựng các biện pháp chủ động để cải thiện hoạt động và giảm chi phí
  • Tiêu chuẩn hóa và đơn giản hóa quy trình lập ngân sách chính xác

Hoàn thành các nhiệm vụ trên sẽ tạo cơ sở chuẩn xác cho các hoạt động trong tương lai của doanh nghiệp.

Qua từng giai đoạn dịch vụ, RCR cung cấp
những thông tin hữu ích cho khách hàng

1

Thẩm định kỹ thuật
sơ bộ

2 – 4 tuần

Nhận yêu cầu

Khách hàng chia sẻ những thông tin thiết yếu về yêu cầu phạm vi công việc, hệ thống kỹ thuật, và đội ngũ kỹ thuật hiện tại

Gặp mặt

Đội ngũ RCR và khách hàng gặp gỡ, thảo luận, và thống nhất về yêu cầu , kết quả bàn giao, và thời gian hoàn thành dự kiến

Khảo sát thực tế

RCR khảo sát thực tế sơ bộ hiện trạng của HTKT và các mối nguy hiểm về an toàn

Báo cáo tổng quan

Kết quả của Giai đoạn 1 là báo cáo tổng quan bao gồm dữ liệu quan sátđề xuất báo giá cho Giai đoạn 2

Miễn phí bắt đầu
2

Thẩm định kỹ thuật
toàn diện

4 – 8 tuần

Thu thập dữ liệu

Các chuyên viên RCR thu thập và đánh giá tất cả tài liệu hiện về quy trình, con người và tài sản liên quan đến hệ thống kỹ thuật

Báo cáo toàn diện

Kết quả của Giai đoạn 2 báo cáo chi tiết về tình trạng, lỗ hổng, mức độ rủi ro, và kế hoạch khắc phục theo thứ tự ưu tiên; và đề xuất báo giá cho Dịch vụ Kỹ thuật hoặc Dịch vụ IFM

3

Tiến hành
chuyển giao

Lên đến 6 tháng

Báo cáo chuyển giao

RCR và khách hàng ký hợp đồng dịch vụ, thu thập thông tin cần thiết và thực hiện báo cáo chuyển giao để thu hẹp “lỗ hổng” đã xác định

Cập nhật tình hình

RCR cập nhật tình hình hàng tuần cho khách hàng

Vận hành / bảo trì

Nhân viên RCR tiến hành làm việc dựa trên lịch làm việc đã được phê duyệt

Phân biệt: Thẩm định Kỹ thuật sơ bộ &
Thẩm định Kỹ thuật toàn diện

Hiện trạng

Vấn đề hiện hữu

Lịch sử hoạt động

Bảo hành

Quản lý hợp đồng nhà thầu phụ

Quản lý năng lượng

Sơ bộ

Tổng quan

Tổng quan

✔️

✔️

✔️

✔️

Toàn diện

Chi tiết

Chi tiết

✔️

✔️

✔️

✔️

TÀI SẢN

Tài sản bao gồm hệ thống MEPF, phần mềm, thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE), dụng cụ, trang thiết bị, tài liệu,…

Vận hành và bảo trì

Hệ thống quản lý chất lượng (QMS)

Quản lý bảo hành

Sơ bộ

✔️

✔️

✔️

Toàn diện

✔️

✔️

✔️

QUY TRÌNH

Quy trình bao gồm các thủ tục, hướng dẫn sử dụng, lịch làm việc, báo cáo kỹ thuật,…

Sơ đồ tổ chức

Kỹ năng – Kinh nghiệm

Văn bằng – Chứng nhận

Yêu cầu pháp lý

Sơ bộ

✔️

✔️

✔️

✔️

Toàn diện

✔️

✔️

✔️

✔️

CON NGƯỜI
RMIT logo - RCR's client

“Thông tin từ báo cáo giúp chúng tôi hiểu rõ các vấn đề tiềm ẩn, và cách giải quyết chúng”

Báo cáo Thẩm định kỹ thuật giải thích chi tiết về Dịch vụ Kỹ thuật, đồng thời xác định những vấn đề hiện có, và đề xuất phương án giải quyết, được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Thông tin từ báo cáo giúp chúng tôi hiểu rõ các vấn đề tiềm ẩn, và cách giải quyết chúng.

Doanh nghiệp đang cần hiểu rõ tình
trạng của hệ thống kỹ thuật?

Nắm rõ tình trạng thực tế của hệ thống. Giải quyết mọi vấn đề, từ nhỏ đến lớn.

Sự đầu tư vào tri thức luôn đem lại lợi nhuận cao nhất – Benjamin Franklin

Cùng trò chuyện với RCR