Bảo Trì Tinh Gọn: Giải Pháp Gia Tăng Hiệu Quả

Bạn đã xem xét chìa khóa nhằm đảm bảo hoạt động liền mạch và tính bền vững trong quản lý hạ tầng chưa?

Câu trả lời nằm ở việc nhận ra tầm quan trọng cơ bản của bảo trì hiệu quả. Áp dụng nguyên tắc tinh gọn là công cụ quan trọng để tối ưu hóa quy trình, giảm lãng phí và nâng cao hiệu quả tổng thể.

Trong các phần sau, chúng ta sẽ khám phá chi tiết triển khai triển khai bảo trì tinh gọn trong quản lý cơ sở hạ tầng, nhằm cải thiện kết quả bảo trì.

Hướng dẫn bảo trì tinh gọn

Ý chính

  1. Bảo trì tinh gọn là gì?
  2. Tại sao nên áp dụng các nguyên tắc tinh gọn để bảo trì?
  3. Các bước thực hiện bảo trì tinh gọn
  4. 4 công cụ của phương pháp “Tinh gọn” (Lean) phổ biến thường được áp dụng

Bảo trì tinh gọn là gì?

Phương pháp bảo trì tinh gọn bắt nguồn từ Bảo trì năng suất tổng thể (TPM), chiến lược giúp tăng hiệu quả thông qua sự tham gia của tổ chức. Cơ bản, tất cả nhân viên đều đóng góp ý kiến vào cải tiến bảo trì và độ tin cậy. Các nguyên tắc chính của TPM, chẳng hạn như 5S, bảo trì tự động và cải tiến liên tục, tạo nền tảng cho bảo trì tinh gọn, mang lại sự hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

“Bảo trì tinh gọn” bắt đầu từ định nghĩa về tinh gọn, tức loại bỏ lãng phí. Điều này phản ánh trong nguyên tắc “sản xuất tinh gọn” thường được áp dụng trong sản xuất. Cả sản xuất và bảo trì tinh gọn đều tập trung vào loại bỏ các dạng lãng phí khác nhau. Trong sản xuất, lãng phí bao gồm thời gian ngừng hoạt động ngoài kế hoạch, sản xuất thừa, thời gian chờ, vận chuyển thiếu hiệu quả và hàng tồn kho. Tuy nhiên, lãng phí có thể có nhiều dạng khác nhau khi xét từ quan điểm bảo trì.

Lãng phí bảo trì thường xuất phát từ các hoạt động không cần thiết. Có thể là lập kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ không phù hợp. Việc xác định rõ nhu cầu bảo trì trước sự cố giúp giảm bớt nhiệm vụ không cần thiết. Kế hoạch hiệu quả, đảm bảo sẵn có các bộ phận kịp cho việc ngừng hoạt động theo kế hoạch, không chỉ giảm thời gian sửa chữa mà còn giảm thiểu nhu cầu bảo trì tốn kém. Phương pháp này tối ưu quy trình bảo trì để nâng cao hiệu suất và sử dụng tài nguyên hiệu quả.

Tại sao nên áp dụng các nguyên tắc tinh gọn trong bảo trì?

Việc áp dụng các nguyên tắc tinh gọn vào bảo trì mang lại một số lợi ích đáng kể góp phần nâng cao hiệu quả về chi phí và hiệu suất tổng thể. Dưới đây là những lý do chính tại sao việc triển khai các nguyên tắc Lean trong bảo trì lại mang lại lợi ích:

Giảm lãng phí

Nguyên tắc tinh gọn tập trung vào việc loại bỏ lãng phí trong các quy trình. Trong bảo trì, lãng phí có thể là thời gian ngừng hoạt động không cần thiết, tồn kho, sản xuất thừa và quy trình làm việc không hiệu quả. Bằng cách xác định và giảm thiểu các hoạt động này, bảo trì tinh gọn sẽ nâng cao hiệu quả và giảm chi phí vận hành.

Tăng năng suất

Ưu tiên quy trình làm việc hợp lý và được tối ưu hóa. Đội bảo trì có thể nâng cao năng suất bằng cách loại bỏ các hoạt động không tạo ra giá trị gia tăng. Đồng thời, tập trung vào các nhiệm vụ thiết yếu. Điều này giúp giảm thời gian ngừng hoạt động và cải thiện hoạt động vận hành.

Tiết kiệm chi phí

Áp dụng nguyên tắc tinh gọn giảm thiểu chi phí liên quan đến hoạt động bảo trì. Bằng cách xác định và loại bỏ lãng phí, doanh nghiệp có thể giảm chi phí liên quan đến sửa chữa không cần thiết, hàng tồn kho và thời gian ngừng hoạt động ngoài dự kiến. Điều này, góp phần tiết kiệm chi phí đáng kể theo thời gian.

Nâng cao độ tin cậy

Tập trung vào các phương pháp tiếp cận chủ động và phòng ngừa, giảm khả năng xảy ra sự cố không mong muốn. Điều này dẫn đến độ tin cậy và tính sẵn sàng của thiết bị được cải thiện. Bảo trì thường xuyên dựa trên nguyên tắc tinh gọn đảm bảo rằng thiết bị hoạt động ở hiệu suất cao nhất. Từ đó góp phần nâng cao độ tin cậy của toàn bộ hệ thống.

Cải thiện sự an toàn

Các nguyên tắc tinh gọn thường tập trung vào an toàn như một khía cạnh cơ bản của quy trình hiệu quả. Bằng cách loại bỏ lãng phí và tối ưu hóa quy trình làm việc, doanh nghiệp có thể tạo ra môi trường làm việc an toàn hơn. Cách tiếp cận chủ động này giúp giảm thiểu nguy cơ tai nạn và thương tích.

Các bước thực hiện bảo trì tinh gọn

Triển khai bảo trì tinh gọn là một quá trình không diễn ra ngay lập tức. Đó là một quá trình diễn ra theo thời gian, đòi hỏi sự liên kết cẩn thận của nhiều thành phần để đảm bảo sự thành công.

Việc triển khai có tổ chức và phối hợp tốt nên xây dựng chiến lược bảo trì tinh gọn bao gồm cách tiếp cận ba bước:

 • Hiểu biết rõ ràng về thực tiễn và phương pháp hiện tại của doanh nghiệp.
 • Xác định và loại bỏ các lĩnh vực kém hiệu quả hoặc lãng phí.
 • Thiết lập các quy trình có hệ thống tạo điều kiện thuận lợi cho việc lặp lại liên tục các bước một và hai.
Bước 1: Tiến hành đánh giá toàn diện

Bắt đầu bằng cách tìm hiểu tình trạng hiện tại của quy trình quản lý hạ tầng. Đánh giá quy trình công việc hiện tại và xác định các điểm kém hiệu quả, tắc nghẽn và lãng phí. Điều này liên quan đến việc ghi lại toàn bộ quá trình bảo trì, từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành.

Sự hiểu biết chi tiết về hoạt động hiện tại tạo nền tảng cho việc thực hiện những cải tiến có ý nghĩa.

Bước 2: Xác định và loại bỏ lãng phí

Khi đã có cái nhìn tổng quan, hãy tập trung vào việc xác định các lĩnh vực lãng phí trong quy trình quản lý hạ tầng. Sự lãng phí này có thể bao gồm các bước dư thừa, thời gian ngừng hoạt động không cần thiết, phân bổ nguồn lực không hiệu quả hoặc tồn kho dư thừa. Bằng cách kiểm tra chặt chẽ từng giai đoạn, doanh nghiệp có thể xác định cơ hội để cải thiện: loại bỏ các hoạt động không tạo ra giá trị gia tăng, tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, và thực hiện các biện pháp giảm thời gian ngừng hoạt động.

Đây là bước liên quan đến việc thúc đẩy văn hóa cải tiến liên tục. Đồng thời, khuyến khích phản hồi từ các cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động bảo trì.

Bước 3: Thiết lập các quy trình tinh gọn bền vững

Sau khi xác định và loại bỏ lãng phí, bước tiếp theo là tạo ra các quy trình bền vững tạo điều kiện cho việc cải tiến liên tục. Phát triển các quy trình tiêu chuẩn hóa kết hợp các bài học rút ra từ giai đoạn loại bỏ lãng phí. Thiết lập hướng dẫn rõ ràng cho các nhiệm vụ bảo trì, thực hiện các phương pháp lập kế hoạch hiệu quả và tích hợp các vòng phản hồi để đánh giá liên tục.

Bằng cách tạo ra một khuôn khổ khuyến khích áp dụng lặp lại các nguyên tắc tinh gọn, lợi ích của việc bảo trì tinh gọn không chỉ xảy ra một lần mà là một khía cạnh liên tục và phát triển trong chiến lược quản lý hạ tầng.

4 công cụ phương pháp Lean phổ biến thường được áp dụng

Bảo trì tinh gọn sử dụng nhiều công cụ, quy trình và chiến lược khác nhau. Một số trong số này là nền tảng cho các nguyên tắc của nó, trong khi một số khác đóng vai trò hỗ trợ. Sau đây là một số công cụ phổ biến nhất được sử dụng trong bảo trì tinh gọn.

1. Phương pháp 5S
 • Sàng lọc: Loại bỏ những mục không cần thiết và sắp xếp không gian làm việc.
 • Sắp xếp: Sắp xếp các vật dụng cần thiết một cách có tổ chức và hiệu quả.
 • Sạch sẽ: Thường xuyên vệ sinh, bảo trì không gian làm việc và thiết bị.
 • Săn sóc: Thiết lập và tuân theo các quy trình làm việc được tiêu chuẩn hóa.
 • Sẵn sàng: Duy trì và liên tục cải tiến các tiêu chuẩn đã được thiết lập.

Phương pháp 5S thúc đẩy một nơi làm việc sạch sẽ và có tổ chức, giảm lãng phí và giúp xác định và giải quyết các vấn đề bảo trì dễ dàng hơn.

2. Bảo trì năng suất toàn diện (Total Productive Maintenance – TPM)

TPM tập trung vào việc tối đa hóa hiệu suất và hiệu quả của thiết bị thông qua việc bảo trì chủ động và phòng ngừa. Điều này bao gồm sự hợp tác giữa các nhóm sản xuất và bảo trì để đảm bảo rằng thiết bị được bảo trì tốt, thời gian ngừng hoạt động được giảm thiểu và hiệu suất thiết bị tổng thể (OEE) được tối ưu hóa.

3. Phân tích nguyên nhân gốc rễ (Root cause analysis – RCA)

Phân tích nguyên nhân gốc rễ là một quá trình có hệ thống để xác định nguyên nhân cơ bản của vấn đề hoặc thất bại. Bằng cách hiểu và giải quyết các nguyên nhân gốc rễ, nhà quản lý cơ sở có thể thực hiện các giải pháp hiệu quả để ngăn chặn các vấn đề tái diễn. RCA là một công cụ quan trọng trong bảo trì nhằm loại bỏ lãng phí do thời gian ngừng hoạt động ngoài dự kiến và các lỗi lặp đi lặp lại.

4. Mô hình Sự kiện Kaizen 

Kaizen, nghĩa là cải tiến liên tục trong tiếng Nhật, bao gồm các sự kiện được lên lịch thường xuyên trong đó các nhóm chức năng chéo làm việc cùng nhau để xác định và thực hiện cải tiến trong các quy trình cụ thể. Trong quản lý hạ tầng, các sự kiện Kaizen có thể được sử dụng để hợp lý hóa quy trình bảo trì, giảm lãng phí và nâng cao hiệu quả tổng thể.

Nhìn chung, bảo trì tinh gọn là nguồn tài nguyên vô giá cho doanh nghiệp đang tìm cách tối ưu hóa quy trình bảo trì. Bằng cách áp dụng các nguyên tắc tinh gọn và tận dụng nhiều công cụ và chiến lược đa dạng, doanh nghiệp có thể hợp lý hóa quy trình làm việc, giảm lãng phí và nâng cao hiệu quả hoạt động tổng thể.

Không những thế, bài viết này không chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu rõ các thực tiễn hiện tại mà còn cung cấp các bước có thể hành động để xác định và loại bỏ sự kém hiệu quả một cách có hệ thống. Khi các doanh nghiệp điều hướng đến bối cảnh năng động của quản lý bảo trì, việc áp dụng phương pháp tiếp cận tinh gọn sẽ đưa ra lộ trình cải tiến liên tục, tăng năng suất và duy trì thành công.

You May Also Like